COMPLIANCE to znaczy ZGODNOŚĆ

z normami prawnymi i pozaprawnymi,
regułami postępowania, kodeksem etyki
oraz zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
wdrażają politykę Compliance w oparciu
o następujące działania
x
Kodeks Etyki
Polskich Zakładów Zbożowych
w Krakowie S.A.
Kodeks Etyki jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w Polskich Zakładach Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne i standardy, których oczekuję się od pracowaników, w tym kady zarządzającej. Kodeks Etyki określa ramy i standardy naszych zachowań, dająć wsparcie potrzebne do pracy zgodnie z normami etycznymi i obowiązującym prawem. Deklaracja etycznego zachowania, zawarta w niniejszym Kodeksie, stanowi naszą motywację i wpływa na kierunek i kształt podejmowanych przez nas decyzji i działań. Każdy pracowanik zobowiązany jest działać w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych w sposób zgodny z postanowieniami Kodeksu. Przestrzegania takich samych zasad oczekujemy również od naszych kontrahentów i zewnętrznych współpracowaników.
x
Polityka przeciwadziałania
korupcji i łapówkarstwu
w Polskich Zakładów Zbożowych
w Krakowie S.A.
Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A. szczycą się renomą wiodącego w Polsce południowo-wschodniej, wiarygodnego i darzonego dużym kredytem zaufania producenta żywności na rynku zbożowo-młynarskim. Nasza reputacja, wiarygodność i etyka postępowania w biznesie mają ogromne znaczenie i są wynikiem ponad 75 lat wytężonej pracy wszystkich naszych pracowników, Jest to jeden z naszych najważniejszych aktywów o ogromnym znaczeniu strategicznym dla naszej działalnośći. Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A. przyjęły zasadę zera tolerancji wobec naruszeń niniejszej polityki, za którą stoi pełne wsparcie Zarządu.
Korupcja i łapówkarstwo stanowią przestępstwo karane w wielu jurysdykcjach, tak w odniesieniu do samego pracownika, jak i jego pracodawcy. Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A.dokładają starań dla zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania łapówkarstwa oraz innych korupcyjnych praktyk biznesowych.
x
Wewnętrzna polityka przeciwdziałania
dyskryminacji i mobbingowi
Polityka jest uregulowaniem zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w PZZ Kraków S.A. oraz postępowania w przypadku podejrzenia, że jakikolwiek pracownik podlega mobbingowi lub dyskryminacji albo, że w miejscu pracy stwarzane są sytuacje zachęcające do mobbingu lub dyskryminacji.
Niniejsza Polityka ma na celu realizację obowiązku Pracodawcy zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, położenie nacisku na profilaktykę zmierzającą do zapobiegania niepożądanym zachowaniom, które mogłyby zostać uznane za mobbing lub dyskryminację.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony