Informacje dla akcjonariuszy
WEZWANIE 1 z 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI - 30.09.2020

Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092108, kapitał zakładowy 1.757.200,00 zł w całości opłacony, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Podłężu, ul. Grabska 677, 32-003 Podłęże, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1400, lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Potwierdzenie złożenia dokumentu akcji będzie się odbywać za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze Wezwanie ukazało się w Monitorze Gospodarczym nr 189/2020 (6079) z 28 września 2020 r. poz. 49797 ( link poniżej)
link


WEZWANIE 2 z 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI - 22.10.2020

Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092108, kapitał zakładowy 1.757.200,00 zł w całości opłacony, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Podłężu, ul. Grabska 677, 32-003 Podłęże, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1400, lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Potwierdzenie złożenia dokumentu akcji będzie się odbywać za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze Wezwanie ukazało się w Monitorze Gospodarczym nr 200/2020 (6090) z 13 października 2020 r.
link


WEZWANIE 3 z 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 02.11.2020

Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092108, kapitał zakładowy 1.757.200,00 zł w całości opłacony, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Podłężu, ul. Grabska 677,
32-003 Podłęże, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00- 14:00, lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Potwierdzenie złożenia dokumentu akcji będzie się odbywać za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze Wezwanie ukazało się w Monitorze Gospodarczym nr 211/2020 (6101) z 28 października 2020 r. Pozycja 58365
link


WEZWANIE 4 z 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 13.11.2020

Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092108, kapitał zakładowy 1.757.200,00 zł w całości opłacony, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Podłężu, ul. Grabska 677,
32-003 Podłęże, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00- 14:00, lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Potwierdzenie złożenia dokumentu akcji będzie się odbywać za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze Wezwanie ukazało się w Monitorze Gospodarczym nr 222/2020 (6112) z 13 listopada 2020 r. Pozycja 62643
link


WEZWANIE 5 z 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 30.11.2020 r.

Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092108, kapitał zakładowy 1.757.200,00 zł w całości opłacony, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Podłężu, ul. Grabska 677,
32-003 Podłęże, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00- 14:00, lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Potwierdzenie złożenia dokumentu akcji będzie się odbywać za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze Wezwanie ukazało się w Monitorze Gospodarczym Numer 233/2020 (6123) z 30 listopada 2020 r. Pozycja 66891
link

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony