Zrównoważony rozwój
Jednym z głównych celów działalności naszej Spółki jest odpowiedzialność za środowisko.
Motywacją naszą jest autentyczna troska o klimat, kwestie finansowe, przepisy Unii Europejskiej, a często także wizerunek i oczekiwania klientów, a co najważniejsze zapewnienie zaspokojenia potrzeb współczesnej generacji bez ryzyka naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, pozwalając im na wybór stylu życia.
Inicjatywy ekologiczne realizowane w ramach deklaracji Polityki Zrównoważonego Rozwoju PZZ w Krakowie S.A. koncentrują się na oszczędności energii, zakupie maszyn i urządzeń nastawionych na oszczędzanie energii, współpracy z naszymi klientami i dostawcami , rozwoju intelektualnym naszych Pracowników, wspieraniu naszych pracowników w sytuacjach kryzysowych oraz innych Instytucji charytatywnych oraz publicznych, przeciwdziałaniu marnotrawstwu, uświadamianiu naszym Partnerom Biznesowym oraz Pracownikom ważności stylu życia nastawionego na ochronę środowiska, uczestniczeniu w istotnych wydarzeniach proekologicznych w rejonie działalności naszej Spółki .
W naszych działaniach edukujemy i inspirujemy naszych Klientów i Pracowników do wprowadzania w codziennym życiu drobnych zmian i podejmowanie wyborów , które wspierają ekologię.

Budowanie długookresowych, partnerskich relacji
Najwyższe standardy w relacjach biznesowych
Preferencje dla lokalnych kontrahentów
Budowanie lojalności handlowej
Wzajemna pomoc

Uczciwość i przestrzeganie prawa
Dbanie o ustawiczny rozwój kadry pracowniczej
Tworzenie przyjaznych dla pracowników warunków pracy
Integracja pracowników, troska o dobrą atmoswerę
oraz wzajemny szacunek
Dbanie o wspólne dobro i majątek firmy
Przeciwdziałanie marnotrastwu w każdym
obszarze działalności Spółki

Wdrażanie proekologicznych rozwiązań
w codziennym funkcjonowaniu firmy
Sukcesywna wymiana taboru
samochodowego na bardziej ekologiczny
Preferencja lokalnych partnerów / obniżanie zużycia paliwa
Stosowanie proekologicznych rozwiązań produkcyjnych
Udział w akcjach i programach proekologicznych
Przeciwdziałanie wylesianiu
Segregacja odpadów

Współpraca z:
Organizacjami charytatywnymi
Ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi
Nadleśnictwem / OHP
Z lokalną społecznością
Wsparcie dla pracowników firmy

Dbanie o satysfakcję klientów
Troska o wysoką jakość produktów
Certyfikacja Systemów Zarządzania jakością
Odpowiedzialna polityka cenowa
Zapewnianie ciągłości dostaw
Wspólne szukanie rozwiązań
Rzetelne wyjaśnianie reklamacji

Współpraca z lokalnymi dostawcami
Badania próbek zboża
Doradztwo / szkolenia / audyty
Kontrola jakości zboża

SORTEX

Bezpieczny produkt
Wysoka jakość

Na naszych liniach produkcyjnych
zainstalowaliśmy sortowniki optyczne Sortex.
Teraz dzięki nim zboże, które trafia do przemiału
jest jeszcze wyższej jakości.
Urządzenia te usuwają zanieczyszczenia
stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa
produktu i jakości naszej mąki:
ziarna porażone mykotoksynami,
ziarna skażone, ziarna przebarwione, materiał obcy.

Działania
prospołeczne

Działania
proekologiczne

Działania
pronaukowe

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
W piątek 3 czerwca 2022 r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskimi Zakładami Zbożowymi "PZZ" w Krakowie S.A., a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Współpraca obejmować będzie m.in. możliwość odbywania przez studentów UEK staży lub praktyk w Spółce oraz udostępnienia przez nią materiałów do badań w ramach pisania prac magisterskich i dyplomowych studentów wspomnianej krakowskiej Uczelni, a także przeprowadzania przez pracowników UEK wykładów dla pracowników i klientów Spółki.
Sygnatariuszem porozumienia z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, zaś z ramienia Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" S.A. – Lucyna Jędrzejczyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelna oraz Marek Dębski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu.
W spotkaniu uczestniczyli także: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji, Alicja Leśniak- Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania/ Prawnik oraz Andriana Nyzova – Kierownik Działu Strategii Marki UEK.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony