Zakup zbóż
Witamy Państwa w tej części naszej strony internetowej, które jest poświęcona zakupowi zbóż. Mamy świadomość jak ważną rolę spełniają dostawcy surowca w osiąganiu sukcesu i budowaniu pozycji rynkowej naszej firmy. Współpracujemy z Wami - Producentami Rolnymi i Handlowcami jako firma już od kilkudziesięciu lat.
Szanujemy Wasz trud i wysiłek wkładany w wyprodukowanie, zebranie i przygotowanie do sprzedaży odpowiedniej jakości ziarna. Trud i wysiłek jak wiemy niekiedy niweczony przez siły przyrody, na które nie macie wpływu. Dlatego rozumiejąc wasze problemy staramy się, aby nasze relacje z Państwem były jak najbardziej partnerskie i oparte na wzajemnym zaufaniu. Nie mamy na celu uzyskanie doraźnych korzyści, ale dążymy do długoletniej współpracy opartej na bazie umów kontraktacyjnych. Wytrwale negocjujemy warunki handlowe, ale dotrzymujemy zobowiązań i gwarantujemy terminową i pewną zapłatę za dostarczony towar. Bariery prawne i rynkowe powodują, iż nie zawsze i nie wszystkie Państwa oczekiwania jesteśmy w stanie spełnić w całości, ale uważnie je analizujemy i wykazujemy maksimum wysiłku i dobrej woli dla ich zaspokojenia. Wciąż doskonalimy nasze działania, inwestujemy w wyposażenie firmowego laboratorium oraz podnosimy kwalifikacje pracowników, aby ocenę jakościową zakupywanego surowca uczynić jak najbardziej rzetelną i obiektywną a współpracę z dostawcami wiarygodną i długotrwałą. Obecnie pozyskujemy z rynku blisko 130 tys. ton pszenicy rocznie, ale mamy dalsze ambitne plany rozwojowe wymagające rozszerzenia bazy surowcowej. Jesteśmy, zatem zainteresowani zarówno pogłębianiem współpracy z dotychczasowymi kontrahentami jak i nawiązywaniem jej z nowymi podmiotami.
 
Jakość
Spółka prowadzi zakup pszenicy na swoje potrzeby. Dążymy do pozyskania surowca o wysokich walorach jakościowych. Ocena jakościowa ziarna dokonywana jest w obecności dostawcy w naszym laboratorium przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu gwarantującego rzetelne i obiektywne oznaczenie parametrów jakościowych zboża.
Parametry jakościowe przyjmowanej pszenicy:
Ziarno pszenicy będące przedmiotem zakupu musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym:
Wilgotnośćmaksymalnie14,5%
Liczba opadaniaminimum220 s
Zawartość glutenuminimum28 %
Wyrównanieminimum75 %
Zanieczyszczenia ogółemmaksymalnie6%
w tym nieużytecznemaksymalnie2%

Ziarno musi być zdrowe o jakości handlowej, bez żywych szkodników zbożow0-mącznych, obcych zapachów, śnieci, substancji szkodliwych.
Zboże stanowiące przedmiot sprzedaży nie może mieć przekroczonego dopuszczalnego poziomu pestycydów, metali ciężkich i mykotoksyn oraz nie może być modyfikowane genetycznie.
Dopuszcza się odstępstwa od w/w parametrów – w zakresie wilgotności i zanieczyszczeń – do maksymalnych wielkości określonych cennikiem skupu obowiązującym w dniu fizycznej dostawy zboża do magazynu PZZ Kraków. Pszenica o obniżonych parametrach w tym zakresie będzie przyjęta z zastosowaniem odpowiednich potrąceń wynikających z cennika.
Wszelkich potrąceń z tytułu niższej jakości zbóż niż ustalono dla ceny jakości podstawowej dokonuje się od ceny netto.
W przypadku obniżonych parametrów w zakresie zawartości glutenu, wyrównania ziarna i liczby opadania, dopuszcza się możliwość zakupu takiego towaru na zasadach indywidualnych uzgodnień. Ilości i terminy przyjęcia ziarna o obniżonych parametrach są zależne od potrzeb i możliwości magazynowych naszej spółki.
Wystąpienie wad towaru dyskwalifikujących pszenicę - żywych szkodników, porostu, obcych zapachów, substancji szkodliwych - spowoduje odmowę przyjęcia towaru i jego zwrot do dostawcy.
Jakość zboża określana jest w dniu dostawy w naszym laboratorium z próby pobranej z każdego środka transportu.
Na podstawie wyników analizy laboratoryjnej określana jest cena dostawy zboża.
 
Przyjęcie zboża
Dostawy przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 06:00 do 19:00,
Młyn św. Marcina , ul Grabska 677,32-003 Podłęże.
Kontakt
Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A.
31-444 Kraków, ul. Ładna 27A
Młyn św. Marcina
32-003 Podłęże, Ul. Grabska 677
NIP: 6750000059
Dział Logistyki
tel: 48 12 411 53 86
mail: logistyka@pzzkrakow.com.pl
www.pzzkrakow.com.pl
Informacje dla dostawców
Uwaga!
Zgodnie z Ustawą z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 23.06.2009 r., poz. 799 jesteśmy zobligowani do potrącenia z należności za dostarczone zboże 0,1% wartości dostawy w cenie netto, celem przekazania tej kwoty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Nasze dane do wystawienia faktury:
Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A.
31-444 Kraków, ul. Ładna 27A
NIP: 6750000059

Szanowni dostawcy!
Pamiętajcie, aby przy dostawie pszenicy posiadać następujące dane właściciela towaru:
  1. nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę firmy
  2. adres
  3. numer NIP lub PESEL
  4. numer i serię dowodu osobistego, datę wydania oraz nazwę organu wydającego dokument
  5. numer konta bankowego właściciela towaru
Dokumenty do pobrania
(pdf)Umowa kontraktacyjna (pdf)
(pdf)Aneks do umowy kontraktacyjnej (pdf)
 

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony